Informatat rreth transportit

Të dashur përdorues,

 

Artikujt e porositur tek ne do t'ju dorëzohen në adresën të cilën e keni shënuar, me anë të shërbimit postar.
Shpenzimet e transportit i bartim ne , nëse vlera e porosisë është mbi 200 € ,ndërsa ju paguani koston e shërbimit postar-kurier nëse vlera e mallrave të porositura është nën 200 €.Nëse kurieri kërkon një shumë më të lartë apo ju kërkon para (për porosinë mbi 200 €), ju lutemi na kontaktoni menjëherë në telefon.

Në rast se vini re dëme të mallrave, ju lutemi kërkoni nga kurieri të plotëson një raport të formularit për dëmtimin e mallrave .Në mënyrë që ne të mund të dëmshpëerblehemi për dëmin e shkaktuar nga transporti ndërsa juve do të t'ju dërgojmë pjesët e reja.

Më respekt dhe falënderim për bashkëpunimin dhe besimin tuaj.

Përshëndetje, Autotrupi.

Vetëm për ju në territorin e Kosovës dhe Shqipërisë

 

ÇMIME SHUMË TË MIRA ME POROSI ÇDO TË HËNE

 

Çmime të shkëlqyshme!!!
Dorëzimi prej 24-48h
Prej kaliimit të kohës të
parashikuar për dorëzim
Koha e mbetur për porosi:

NE STOK MBI  100.000 ARTIKUJ


ZBRITJE SPECIALE NE TE GJITHA PRODUKTET PER SERVISE

JEMI NE KERKIM TE PERFAQSUESIT PER KOSOVE DHE SHQIPERI.


WE ARE LOOKING FOR REPRESENTATIVE FOR KOSOVO AND ALBANIA.

autika@autika.rs


+38111 3944 010