Informatat rreth transportit

Të dashur përdorues,

 

Artikujt e porositur tek ne do t'ju dorëzohen në adresën të cilën e keni shënuar, me anë të shërbimit postar.
Shpenzimet e transportit i bartim ne , nëse vlera e porosisë është mbi 200 € ,ndërsa ju paguani koston e shërbimit postar-kurier nëse vlera e mallrave të porositura është nën 200 €.Nëse kurieri kërkon një shumë më të lartë apo ju kërkon para (për porosinë mbi 200 €), ju lutemi na kontaktoni menjëherë në telefon.

Në rast se vini re dëme të mallrave, ju lutemi kërkoni nga kurieri të plotëson një raport të formularit për dëmtimin e mallrave .Në mënyrë që ne të mund të dëmshpëerblehemi për dëmin e shkaktuar nga transporti ndërsa juve do të t'ju dërgojmë pjesët e reja.

Më respekt dhe falënderim për bashkëpunimin dhe besimin tuaj.

Përshëndetje, Autotrupi.

Vetëm për Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni e V.

 

ÇMIME SHUMË TË MIRA ME POROSI ÇDO TË HËNE

 

Çmime të shkëlqyshme!!!
Dorëzimi prej 24-48h
Prej kaliimit të kohës të
parashikuar për dorëzim
Koha e mbetur për porosi:

NE STOK MBI  120.000 ARTIKUJ


ZBRITJE SPECIALE NË TË GJITHA PRODUKTET PËR SERVISE